Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN
Chinhtrihoc.vn là website cá nhân của GS.TSKH Phan Xuân Sơn. Trang chinhtrihoc.vn là một trang web khoa học, nơi kết nối các nhà khoa học, những ai yêu thích, tâm huyết với việc nghiên cứu khoa học chính trị. Trang web ra đời nhằm góp phần vào sự phát triển khoa học chính trị nước nhà nói riêng, sự phát triển đất nước nói chung. Trang web được đăng ký và hoạt động theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ các thành viên mới được đăng bài. Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TSKH Phan Xuân Sơn. Hỗ trợ web: KS.CNTT Phạm Thị Ngọc Thanh ☏ 0866772894

Nghiên cứu - trao đổi - tranh luận

 • Bài 1: Quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn

  (ĐCSVN) - Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, lịch sử, vẻ vang của Đảng, dân tộc thông qua các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, chúng ta cần quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; khẳng định đây là một hoạt động quan trọng của công tác tư tưởng...
  Lượt xem: 9
  Ngày: 08-04-2024
 • Phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

  (ĐCSVN) - Ngay khi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, thông qua mạng Internet, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, zalo, blog, telegram, twitter…
  Lượt xem: 4
  Ngày: 08-04-2024
 • Nghiên cứu lý thuyết chính trị hiện đại tại Việt Nam hiện nay

  Các lý thuyết chính trị hình thành, phát triển gắn liền với các bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa cụ thể. Không chỉ là sự trừu tượng hóa, khái quát hóa thực tiễn mà các lý thuyết chính trị là sự tổng kết, đúc kết các quy luật vận động của xã hội.
  Lượt xem: 37
  Ngày: 19-12-2023
 • Bài 3: Quản lý nhà nước về đất đai cần được hoàn thiện và nâng lên tầm cao mới

  (Chinhphu.vn) - Đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn mới cần đặt trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở trình độ cao hơn; đẩy mạnh quá trình CNH-HĐH, chuyển đổi mô hình tăng trường - phát triển theo chiều sâu, dựa chủ yếu vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 
  Lượt xem: 210
  Ngày: 05-06-2022
 • Bài 2: Hoàn thiện chế định pháp lý về “chủ thể sở hữu toàn dân”

  (Chinhphu.vn) - Trong Hiến pháp và trong Luật Đất đai đều xác định “Toàn dân” là chủ thể sở hữu đất đai của quốc gia. Tuy nhiên, “toàn dân” lại không phải là một chủ thể pháp lý xác định, chưa được chế định rõ là “ai” và chưa luật định được rõ quyền, trách nhiệm và lợi ích chung của chủ sở hữu "toàn dân" là thế nào. Đây là một “khoảng mờ” cần được làm rõ.
  Lượt xem: 288
  Ngày: 05-06-2022
 • Hoàn thiện vai trò của Nhà nước trong quan hệ sở hữu đất đai ở nước ta

  (Chinhphu.vn) - Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vừa qua đã thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". 
  Lượt xem: 188
  Ngày: 05-06-2022
 • Cảnh giác trước quan điểm: Đổi mới kinh tế đã đến lúc phải thay đổi chế độ chính trị (29/12/2021)

  VOV1 - Quan điểm: “Kết hợp ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị” được Đảng ta khẳng định xuyên suốt qua các kỳ Đại hội. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cố tình không hiểu, thậm chí còn xuyên tạc bằng những luận điểm sai trái. “Cảnh giác trước quan điểm: Đổi mới kinh tế đã đến lúc phải thay đổi chế độ chính trị” - nội dung được BTV chương trình phân tích, bàn luận cùng GS-TS khoa học Phan Xuân Sơn, Giảng viên cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  Lượt xem: 282
  Ngày: 06-01-2022
 • Tiếp theo và hết: Đạt hiệu quả nhờ áp dụng linh hoạt các giải pháp

  (Chinhphu.vn) – Thực tiễn phòng chống dịch ở các địa phương vừa khẳng định sự đúng hướng của những giải pháp thời gian qua, vừa cung cấp những bài học, kinh nghiệm quý báu về phòng chống dịch trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn, các điều kiện về kinh tế, nhân lực, vật lực, tài chính cho phòng chống dịch bị hạn chế.
  Lượt xem: 306
  Ngày: 05-10-2021
 • Bài 3: Những kinh nghiệm quý giúp ngăn chặn làn sóng dịch

  (Chinhphu.vn) – Những phân tích khoa học của các chuyên gia về các đợt bùng phát dịch tại Việt Nam cho thấy nỗ lực cực kỳ lớn của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp trong việc khống chế, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Ở làn sóng thứ 4, biến chủng Delta đã thay đổi mọi thứ.
  Lượt xem: 390
  Ngày: 05-10-2021
 • Bài 2: Những quyết định chiến lược xoay chuyển tình thế

  (Chinhphu.vn) – Để có thể cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh như hiện nay, chúng ta đưa ra nhiều quyết định mang tính chiến lược để thay đổi, chuyển hướng, đáp ứng một cách linh hoạt với dịch COVID-19 đợt thứ 4- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định.
  Lượt xem: 546
  Ngày: 05-10-2021
2 3 » ( 3 )
images5342607_my_video_moi3
ba_sche57b288a-ab22-4b92-a4a5-0f3b2fd4cdeb85e2ebd4-b773-4e04-8350-ade5b8771f57
image001
vieclamiaict
Lượt truy cập
Đang truy cập: 3
Trong ngày: 20
Trong tuần: 316
Lượt truy cập: 359282
Lên đầu trang