Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN
Chinhtrihoc.vn là website cá nhân của GS.TSKH Phan Xuân Sơn. Trang chinhtrihoc.vn là một trang web khoa học, nơi kết nối các nhà khoa học, những ai yêu thích, tâm huyết với việc nghiên cứu khoa học chính trị. Trang web ra đời nhằm góp phần vào sự phát triển khoa học chính trị nước nhà nói riêng, sự phát triển đất nước nói chung. Trang web được đăng ký và hoạt động theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ các thành viên mới được đăng bài. Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TSKH Phan Xuân Sơn. Hỗ trợ web: KS.CNTT Phạm Thị Ngọc Thanh ☏ 0866772894

Xã hội công dân

  • MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÃ HỘI CÔNG DÂN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở VIỆT NAM

    Nói về tầm quan trọng của xã hội công dân (XHCD), C. Mác đã viết: "Xã hội công dân đó là trung tâm thực sự, vũ đài thực sự của toàn bộ lịch sử". Và cuộc  “Cách mạng chính trị là cách mạng của xã hội công dân” . Điều đó cho thấy rằng, bất kỳ một đảng chính trị hiện đại nào một lực lượng xã hội hiện đại nào muốn giành thắng lợi, thì phải giành thắng lợi cuối cùng ở  xã hội công dân. 
    Lượt xem: 411
    Ngày: 06-12-2020
images5342607_my_video_moi3
ba_sche57b288a-ab22-4b92-a4a5-0f3b2fd4cdeb85e2ebd4-b773-4e04-8350-ade5b8771f57
image001
vieclamiaict
Lượt truy cập
Đang truy cập: 3
Trong ngày: 20
Trong tuần: 316
Lượt truy cập: 359292
Lên đầu trang